ЗА НАС

 

 

 

Архиарт - Архитектура и Дизайн

    Архиарт е основан през 1994 от дипломираните архитекти Здравка Стоянова и Васил Иванов. Архитектското студио изработва цялостния проект до пълното му завършване.Инжинери от всички специалности са част от екипа на Архиарт. Участие в цялостния процес на проектиране,kомпютърен дизайн и графичните презентации-архитект Николай Славов .

Архитект градострустройство Васил Иванов

    Висше образование - специалност Архитектура, завършил УАСГ, випуска 1975 Архитектура,завършил Унивеситет по Архитектура Строителство и Геодезия, - 1975г. Трудов стаж - 25 години. От 1975 до 1989 работи като дизайнер, архитект и главен сътрудник- първа награда от научен институт за териториално и устройствено планиране.
    Автор на много градоустройствени концепции,разработки по проблеми на околната среда,обучението и културното и историческо наследство.

     - Архитект Здравка Стоянова

    висше образование: магистър - Архитектура, Унивеститет по Архитектура Строителство и геодезия -1975г.-София Трудов стаж - 25 г..

    НАЗАД